Sonate Spuikwartier Den Haag

Namens projectorganisatie Sonate Spuikwartier is Willem Brink Als projectcoördinator ondergrondse infra aangesteld om alle raakvlakken tussen de bouw van Sonate toren Adagio en Bolero en de ondergrondse infra op te pakken. Ook de afstemming met de buren van het OCC (Onderwijs en Cultuur Centrum) welke gelijktijdig gerealiseerd wordt door bouwcombinatie Cadanz behoort tot de taken.

Scope: Functievrij maken bouwlocaties toren Adagio (A) en Bolero (B), begeleiding van de uitvoering en coördineren van de nieuw te maken aansluitingen.

  • Afstemmen tracé kabels en leidingen derden met o.a. Gemeente Den Haag, netbeheerders en bouwpartijen.
  • Begeleiden en afstemmen ontwerp riool en riool aansluitingen Gemeente Den Haag/ Aveco de Bondt en KWS Rotterdam
  • Begeleiden vergunning HTM
  • Coördineren realisatie nieuw riool
  • Coördineren realisatie verleggingen derden Eneco warmte, Stedin HD gas, Dunea water divers data partijen.
  • Coördineren ontwerp en aanleg t.b.v. bouw en definitieve aansluitingen voor zowel Sonate als Cadanz

Website Delta Development

Meer projecten zien?