Rotterdamsebaan Den Haag

Namens de Combinatie Rotterdamsebaan (CRB) is WBR Infra Advies voor de coördinatie kabels en leidingen derden aangesteld voor de deelgebieden Vlietzone, Laan van Hoornwijck en Ypenburg.Vanaf 2019 is WBR Infra Advies ook het deelgebied Binckhorst gaan coördineren.

In de verschillende deelgebieden zijn zowel categorie 1, 2 als 3 verleggingen van toepassing.

Onder de verleggingen zijn onder andere een Ø800 en Ø200 stalen waterleiding van Dunea, Ø219 staal HD gas, Ø160 LD gas en 23 en 10 kV netten van Stedin en talloze data verbindingen (zowel glas als koper). Voor de verschillende eigenaren zijn er diverse oplossingen bedacht. Zo is er een data tracé van 52 Ø40 buizen integraal ontworpen met 1 van de ingeschoven dekken in de verbindingsboog A4-A13 en is de Ø800 stalen leiding als onderdeel opgenomen in 1 van de dekken van de verdiepte ligging.

Willem Brink is vanaf 02-2016 betrokken bij het project en is vanaf dag 1 nauw betrokken bij het inpassen van de nieuw aan te leggen kabels en leidingen.

Uitgangspunt was en is nog steeds, alle verleggingen in 1 keer uit te voeren. Door uitvoerig en vanaf een vroeg stadium met alle betrokken partijen (opdrachtgever, netbeheerders en uitvoering van zowel wegen als kunstwerken) de opties en keuzes door te nemen, is dit 100% gelukt.

Bijzonderheden:

  • Overname kuipen Ø800 stalen leiding Dunea (foto)
  • Combi boringen Stedin E en G/Dunea
  • Combi boringen Stedin E en G/KPN/Tele2/Ziggo/VW Telecom
  • Verleggen data tracé (52 buizen, 8 eigenaren) (foto)

Artikel COB

Projectsite Rotterdamsebaan

Meer projecten zien?